8-9-10
Juni 2018

Kasteel de Merode - Westerlo

Sociale projecten


log with frame1 

Het Olivia Hendrickx Research Fund wil het wetenschappelijk therapeutisch onderzoek naar kanker in België ondersteunen. De aandacht gaat vooral naar vernieuwende projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat of die niet als basisonderzoek worden beschouwd. 


G Judo

Voorziet judo met een handicap, van recreatie- tot topsport. 


 

wonderweglogo

(W)onderweg is een vereniging voor normaal begaafde 16+’ers met een autismespectrumstoornis.


twerklogo

T werk is een sociale werkplaats waar normaal begaafde mensen met autisme volwaardig kunnen werken.


Avalympics logo

Avalympics vzw is een Geelse organisatie die zich inzet voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte mensen en hen een groot aanbod van sportactiviteiten aanbiedt.


Autisme Spectrum

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.
Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.