8-9-10
Juni 2018

Kasteel de Merode - Westerlo

Sociale projecten


log with frame1 

Het Olivia Hendrickx Research Fund wil het wetenschappelijk therapeutisch onderzoek naar kanker in België ondersteunen. De aandacht gaat vooral naar vernieuwende projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat of die niet als basisonderzoek worden beschouwd. 


G Judo

Voorziet judo met een handicap, van recreatie- tot topsport. 


 

wonderweglogo

(W)onderweg is een vereniging voor normaal begaafde 16+’ers met een autismespectrumstoornis.


twerklogo

T werk is een sociale werkplaats waar normaal begaafde mensen met autisme volwaardig kunnen werken.


Avalympics logo

Avalympics vzw is een Geelse organisatie die zich inzet voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte mensen en hen een groot aanbod van sportactiviteiten aanbiedt.


Autisme Spectrum

AVALYMPICS vzw is een Kempisch streekproduct. De basis wordt gevormd door een sterke groep vrijwilligers, in de onbetaalde zin van het woord, die week in week uit het beste van zichzelf geven, zodat personen met een handicap actief kunnen sporten.